Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề
Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Tác giả: Thanh Việt
Đánh giá: 3.0/5 từ 4 lượt. Đánh giá của bạn?
4 Số chương 9531 Lượt đọc Đang tải trạng thái sê-ri

Giới thiệu

Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: Đây không phải do mình viết.