Tiên Diêu - Tu chân - Hoàn
Tiên Diêu - Tu chân - Hoàn

Tiên Diêu - Tu chân - Hoàn

Tác giả: lil_ruby
Đánh giá: 3.0/5 từ 2 lượt. Đánh giá của bạn?
2 Số chương 7240 Lượt đọc Đang tải trạng thái sê-ri

Giới thiệu

Tiên nhân phủ ta đính, kết tóc thụ trường sinh Nàng ở Trọng Hoa Tông làm chín năm ngoại môn đệ tử, mười năm tạp dịch, Từng cao cao tại thượng, cũng từng nhất tịch bị đánh nhập bụi bậm. Mười năm ngủ đông, hoảng hoảng qua ngày, Rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy tâm chứng nói. Đông hoa tiểu thiên thế giới tiền ba trăm bảy mươi lăm vạn năm, Duy một mình nàng thượng lên thiên thai. Đây là một cái vừa nguyên trang nữ thứ ở sinh tử một đường đang lúc, thụ cao nhân làm phép, tự lập tự mình cố gắng chuyện xưa.